Fylkeskommunal rapport fra Åfjord helsetun

Fylkeskommunal rapport: Åfjord Helsetun Havsymbol er felt inn glastaket ved inngangsdøra på Åfjord Helsetun. Ei utsmykking skal opnast og feirast. I stolrekkene begynnar det å komme folk og fleire er på veg ut frå rom og daglegstove. Hør artikkelen Foajeen er omskapt til forsamlingshus, ein kultursal med publikumsområde og eit ope golv der få veit […]